Säätiö

Nuoren Voiman Säätiön tarkoituksena on tukea Nuoren Voiman Liitto r.y:n toimintaa sekä taiteen, taiteiden tutkimuksen ja kritiikin tekijäin työtä ja edellä mainittujen alojen koulutusta ja harrastustoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee taloudellisesti taiteen, taiteiden tutkimuksen ja kritiikin tekijäin työtä sekä edellä mainittujen alojen koulutusta ja harrastustoimintaa. Säätiön varat ovat peräisin Johanna Arolan testamenttilahjoituksesta vuodelta 1989. Johanna Arola oli lahjakas, monipuolinen kirjallisuudenharrastaja ja koristetaiteilija sekä aktiivinen Nuoren Voiman Liiton jäsen. Hänen testamenttinsa tarkoituksena oli taata liitolle toimitilat, ja tukea sen toimintaa. Nuoren Voiman Säätiö perustettiin vuonna 1992 hallinnoimaan testamentattua omaisuutta.

Vuonna 2011 säätiö perusti uuden nuorille kirjailijoille tarkoitetun apurahan. Sen avulla halutaan kiinnittää huomiota nuorten kirjailijoiden vaikeaan taloudelliseen asemaan ja tukea nuoria kirjailijoita. Apurahat ovat 1000–4000 euron suuruisia työskentelyapurahoja, ja niitä voivat hakea alle 40-vuotiaat suomeksi kirjoittavat kirjailijat. Rahat ovat lahjoitetun omaisuuden sijoitustoiminnan tuottoa. Jaettavista apurahoista ja niiden summasta päätetään vuosittain säätiön varallisuustilanteen mukaan. Apurahojen hakuajoista tiedotetaan erikseen. 

Säätiön puheenjohtajana toimii Peter Mickwitz. Muita jäseniä ovat Laura Lindstedt, Ari Hirvonen, Riikka Pelo ja Eino Santanen.