Johanna ja Jouko Arolan rahaston apurahat

Apurahat ovat tuottoa testamenttilahjoituksesta, jonka Nuoren Voiman Liitto sai vuonna 1989 pitkäaikaiselta aktiiviselta jäseneltään Johanna Arolalta. Arolan testamentin tarkoituksena oli taata liitolle toimitilat ja tukea sen toimintaa. Nuoren Voiman Säätiö perustettiin 1992 hallinnoimaan testamentattua omaisuutta. Säätiön tarkoituksena on tukea Nuoren Voiman Liitto ry:n toimintaa sekä taiteen, taiteiden tutkimuksen ja kritiikin tekijäin työtä ja edellä mainittujen alojen koulutusta ja harrastustoimintaa.

Nyt jaettavat apurahat ovat lahjoitetun omaisuuden sijoitustoiminnan tuottoa. Jaettavista apurahoista ja niiden summasta päätetään vuosittain säätiön varallisuustilanteen mukaan. Apurahoja on jaettu vuodesta 2011 alkaen ja niitä voivat hakea hakuvuonna alle 40-vuotiaat suomeksi kirjoittavat kirjailijat. Apurahat on tarkoitettu kaunokirjalliseen työskentelyyn.

Vuoden 2017 apurahat

Nuoren Voiman Säätiö julistaa Jouko ja Johanna Arolan rahaston apurahat nuorille kirjailijoille vuodelle 2017 haettaviksi. Apurahojen hakuaika on 4.4.-4.5.2017. Apurahat ovat työskentelyapurahoja, ja niitä voivat hakea alle 40-vuotiaat suomeksi kirjoittavat kirjailijat. Apurahoja voi hakea ainoastaan ammattimaiseen kaunokirjalliseen työskentelyyn.

Vuonna 2017 myönnettävien apurahojen kokonaissumma on 5 000 euroa ja se jaetaan 1000-2000 euron suuruisina työskentelyapurahoina. Apurahojen hakuaika päättyy 4.5.2017. Apurahoja voivat hakea vuonna 1977 ja sen jälkeen syntyneet kirjailijat. Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt eikä niitä myönnetä työryhmille. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta eikä säätiö perustele päätöksiään. Työnäytteitä ei palauteta. Päätökset julkistetaan kesäkuussa Nuoren Voiman Liiton verkkosivuilla www.nuorenvoimanliitto.fi. Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Apurahat ovat tuottoa Johanna Arolan testamenttilahjoituksesta, ja Nuoren Voiman Säätiö perustettiin 1992 hallinnoimaan testamentattua omaisuutta. Nyt jaettavat apurahat ovat lahjoitetun omaisuuden sijoitustoiminnan tuottoa. Jaettavista apurahoista ja niiden summasta päätetään vuosittain. Päätöksen apurahoista tekee Nuoren Voiman Säätiön hallitus.

Lataa lomake tästä.

Hakuohjeet:

Apurahaa haetaan lähettämällä apurahahakemus Nuoren Voiman Liittoon.
Hakemuslomakkeen ohessa on toimitettava vaaditut liitteet pdf-muodossa:
- Ansioluettelo
- Työsuunnitelma
- Työnäyte

Lähetä hakemus liitteineen pdf-muodossa 4.5.2017 mennessä osoitteeseen: anna.ulvinen - at - nuorenvoimanliitto.fi

Lisätietoja: Nuoren Voiman Liiton vs. toiminnanjohtaja Anna Ulvinen, anna.ulvinen - at - nuorenvoimanliitto.fi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Mitä työnäytteen pitää sisältää?
Työnäytteen tarkoitus on antaa apurahalautakunnalle käsitys tähän mennessä tekemästäsi kirjallisesta työstä sekä mahdollisesti jo tulevasta projektistasi. Voit siis liittää mukaan jo julkaisemaasi materiaalia ja / tai näytteen nyt työstämästäsi kokonaisuudesta.

Mitä CV:n pitää sisältää?
Voit lähettää ihan tavallisen CV:n. Olennaista on kuitenkin, että olet merkinnyt ansioluetteloosi kaiken kirjoittamiseen liittyvän: mahdollisesti käymäsi koulutukset, julkaistut teokset, niistä kirjoitetut kritiikit, lehtijulkaisut jne. Kerro myös sijoittumisistasi kirjoituskilpailuissa ja aiemmin saamistasi apurahoista.

Mikä on työsuunnitelma?
Työsuunnitelman tarkoitus on välittää apurahalautakunnalle käsitys siitä, millaista työtä / teosta varten tarvitset apurahaa. Kerro siis siitä projektista, jota olet tekemässä, missä vaiheessa se on ja kuinka apuraha auttaisi sen toteutumisessa. Työsuunnitelman ei tarvitse ylittää yhden liuskan mittaa.