Johanna ja Jouko Arolan rahaston apurahat

Apurahat ovat tuottoa testamenttilahjoituksesta, jonka Nuoren Voiman Liitto sai vuonna 1989 pitkäaikaiselta aktiiviselta jäseneltään Johanna Arolalta. Arolan testamentin tarkoituksena oli taata liitolle toimitilat ja tukea sen toimintaa. Nuoren Voiman Säätiö perustettiin 1992 hallinnoimaan testamentattua omaisuutta. Säätiön tarkoituksena on tukea Nuoren Voiman Liitto ry:n toimintaa sekä taiteen, taiteiden tutkimuksen ja kritiikin tekijäin työtä ja edellä mainittujen alojen koulutusta ja harrastustoimintaa.

Nyt jaettavat apurahat ovat lahjoitetun omaisuuden sijoitustoiminnan tuottoa. Jaettavista apurahoista ja niiden summasta päätetään vuosittain säätiön varallisuustilanteen mukaan. Apurahoja on jaettu vuodesta 2011 alkaen ja niitä voivat hakea hakuvuonna alle 40-vuotiaat suomeksi kirjoittavat kirjailijat. Apurahat on tarkoitettu kaunokirjalliseen työskentelyyn.

Nuoren Voiman Säätiön apurahat 2018 jaettu

Nuoren Voiman Säätiön Johanna ja Jouko Arolan rahaston apurahoja nuorille kirjailijoille jaettiin tänä vuonna kaikkiaan 5000 euroa. Apurahahakemuksia tuli 67 kappaletta ja apuraha päätettiin jakaa viitenä tuhannen euron työskentelyapurahana.

Apurahan saajat ovat: Anna-Liisa Ahokumpu, Johannes Ekholm, Jonimatti Joutsijärvi, Ossi Nyman ja Katriina Ranne. Apurahapäätökset teki Nuoren Voiman Säätiön hallitus, johon kuuluvat Peter Mickwitz (puheenjohtaja), Riikka Pelo (varapuheenjohtaja), Ari Hirvonen, Laura Lindstedt ja Eino Santanen.

Apurahat ovat tuottoa testamenttilahjoituksesta, jonka Nuoren Voiman Liitto sai vuonna 1989 pitkäaikaiselta aktiiviselta jäseneltään Johanna Arolalta. Apurahoja on jaettu vuodesta 2011 alkaen ja niitä voivat hakea hakuvuonna alle 40-vuotiaat suomeksi kirjoittavat kirjailijat. Apurahat on tarkoitettu kaunokirjalliseen työskentelyyn.

Lisätietoja: Säätiön asiamies Laura Serkosalo, laura.serkosalo@nuorenvoimanliitto.fi.

Hakuohjeet:

Apurahaa haetaan sähköisesti lähettämällä apurahahakemus Nuoren Voiman Liittoon.
Hakemuslomakkeen ohessa on toimitettava vaaditut liitteet pdf-muodossa:
- Ansioluettelo
- Työsuunnitelma
- Työnäyte

Lähetä hakemus liitteineen pdf-muodossa 7.5.2018 mennessä osoitteeseen: nvsaatio@nuorenvoimanliitto.fi. Viestikenttään kirjoitettua informaatiota ei huomioida hakemusta käsiteltäessä, ainoastaan ohjeiden mukaisesti lähetetyt liitteet käsitellään.
Lisätietoja: Nuoren Voiman Liiton toiminnanjohtaja Laura Serkosalo, laura.serkosalo@nuorenvoimanliitto.fi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Mitä työnäytteen pitää sisältää?
Työnäytteen tarkoitus on antaa apurahalautakunnalle käsitys tähän mennessä tekemästäsi kirjallisesta työstä sekä mahdollisesti jo tulevasta projektistasi. Voit siis liittää mukaan jo julkaisemaasi materiaalia ja / tai näytteen nyt työstämästäsi kokonaisuudesta.

Mitä CV:n pitää sisältää?
Voit lähettää ihan tavallisen CV:n. Olennaista on kuitenkin, että olet merkinnyt ansioluetteloosi kaiken kirjoittamiseen liittyvän: mahdollisesti käymäsi koulutukset, julkaistut teokset, niistä kirjoitetut kritiikit, lehtijulkaisut jne. Kerro myös sijoittumisistasi kirjoituskilpailuissa ja aiemmin saamistasi apurahoista.

Mikä on työsuunnitelma?
Työsuunnitelman tarkoitus on välittää apurahalautakunnalle käsitys siitä, millaista työtä / teosta varten tarvitset apurahaa. Kerro siis siitä projektista, jota olet tekemässä, missä vaiheessa se on ja kuinka apuraha auttaisi sen toteutumisessa. Työsuunnitelman ei tarvitse ylittää yhden liuskan mittaa.