Kritiikki I

Sisällysluettelo »

PÄÄKIRJOITUS

Kritiikki rantautuu

Viime vuosina on vähän joka suunnalta kuulunut valitusta suomalaisen kirjallisuuskritiikin tilasta. Hannu Marttila ilmaisi asian Helsingin Sanomien blogissaan 16.4.2009 näin: "Pessimisti on valmis ennustamaan, että Yhdysvalloista alkanut laatukritiikin kato saavuttaa pian Suomenkin. Optimisti sanoo, että kunhan kirjallisuus-liitteiden edustama laatukritiikki ensin rantautuisi tänne."

Niin, kyllähän Suomessakin voisi yrittää nostaa kirjalli-suudesta kirjoittamisen ja kirjoittamalla keskustelun tasoa jonnekin New York Review of Books tai Times Literary Supplement -lehtien tasolle!

Kun itse aloitin Nuoren Voiman päätoimittajana tämän vuoden alussa, tultiin minullekin heti esittämään pyyntö: "Pelasta suomalainen kritiikki." Uusi lehti Kritiikki, puoli-vuosittainen Nuoren Voiman kirjakatsaus, on yritys vastata näihin huutoihin.

Kritiikki tuo yhteen kolmenlaisia kirjoittajia. Journalistikriitikko saa lehdessä aikaa ja tilaa kirjoittaa syvällisemmin kuin normaalityössään. Akateeminen tutkija-kriitikko voi harjoittaa asiantuntemustaan tavallista populaarimmalla tyylillä. Kolmanneksi Kritiikki tarjoaa areenan vertaiskritiikille: kun kirjailijat kirjoittavat toistensa teoksista, heillä on mahdolli-suus haastaa erilaisia kirjallisuusnäkemyksiä ja tutkia samalla oman kirjoittamisensa lähtökohtia.

Uskon, että tällä tavoin onnistutaan rakentamaan elävää kokonaiskuvaa ajan suomalaisesta kirjallisuuskulttuurista. Kattavuus voidaan ymmärtää näinkin; "kaikkeahan" ei voi koskaan käsitellä.

Kritiikki on joka tapauksessa tuhti lukupaketti, ja sen tarkoitus on myös puhuttaa. Lopulta kaikki onkin kiinni lukijoista. Tähän joukkoon voi liittyä tilaamalla lehden vuodeksi 2010 kohtuullista 15 euron korvausta vastaan. Nuoren Voiman tilaajat saavat vuoden lehdet extra-kohtuulliseen 12 euron hintaan.

Kirjallisuuden kanssa kannattaa keskustella!

Martti-Tapio Kuuskoski

Päätoimittaja

 
« Takaisin

Muut numerot: KritiikkiKaikki ilmestyneet numerot