Ajankohtaista 14.06.2018

Hae mukaan työryhmiin kehittämään NVL:n toimintaa

NVL kutsuu jäseniä mukaan osallistumaan tapahtumien ja tulevien toimintamallien suunnitteluun. Lukuvuodelle 2018-2019 on perustettu viisi työryhmää, joissa on mukana niin hallituksen jäseniä, liiton työntekijöitä kuin asiantuntijoita ja jäseniä. Työryhmätyöskentelyn on tarkoitus olla ideoivaa, olemassaolevia toimintamuotoja hyväksi käyttäen mutta myös uusia suuntia suunnitellen. Työryhmien ideointia hyödynnetään liiton toimintaa järjestettäessä, mutta työryhmät eivät tee päätöksiä.

Osallistumalla voit vaikuttaa siihen, että liiton toiminta suuntaa mielestäsi tärkeisiin aiheisiin. Pääset myös toiminnan keskiöön näkemään ja kuulemaan mitä tapahtuu ja voit tutustua uusiin ihmisiin. Osallistumisesta ei makseta palkkiota tai kulukorvauksia. Työryhmät aloittavat toimintansa syyskuussa 2018 ja toimivat kesäkuuhun 2019. Työryhmät kokoontuvat harvakseltaan, keskimäärin tapaamisia on 2-4 vuodessa.

Perustetut työryhmät ovat:
1. Tapahtumatoiminta: ryhmä osallistuu niin Runokuun kuin muidenkin liiton kirjallisuustapahtumien ja tapahtumasarjojen suunnitteluun ja ideointiin
2. Nykyaika: ryhmä suunnittelee ja ideoi yhdessä Kriittisen korkeakoulun ja Ylioppilasteatterin kanssa järjestettävää tiedettä ja taidetta yhdistelevää Nykyaika-tapahtumaa
3. Kirjoittajakoulutus: ryhmä ideoi ja suunnittelee liiton kirjoittajakoulutusta, ryhmiä, kursseja ja tapahtumia
4. CROWD: ryhmä ideoi ja suunnittelee eurooppalaisen kirjallisuusverkoston uutta hanketta ja erityisesti sen Suomen ja lähialueiden tapahtumia
5. Toimitila: ryhmä miettii ja etsii mahdollisia uusia toimitiloja Nuoren Voiman Liitolle

Työryhmiin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa voit esittäytyä ja kertoa omasta kiinnostuksestasi ja motivaatiostasi juuri hakemaasi työryhmään sekä ryhmään tuomastasi osaamisesta ja kokemuksesta. Jos haluat hakea useampaan ryhmään, merkitse ensisijainen ja toissijainen vaihtoehto.

Toivomme työryhmiin paljon erilaisia hakijoita. Hae ryhmiin lähettämällä vapaamuotoinen hakemus 21.6. mennessä osoitteella laura.serkosalo@nuorenvoimanliitto.fi
« Takaisin